top of page
Welcome/Vítejte

Welcome

Thank you for being here and for

being curious. 

 

In my view, curiosity is the driving

force behind personal growth. In psychotherapy, curiosity is the driving force behind self-awareness and understanding why we make the choices we make.

 

I strive to make therapy a journey of curiosity & compassion, as opposed to one of judgement, criticism or blaming. 

 

And I strive to help every client make sense of the thoughts, emotions, feelings, and behaviours that lie behind their life story. Understanding the story is the first step to self-awareness, to becoming more conscious and making more optimal life choices (as opposed to following the unconscious programmes that are no longer useful). Insight into why we relate to ourselves, others, and the world the way we do, are the keys that open the door to compassion, acceptance, self-worth, and healing.

I am of a firm belief that we all have inner resources that we can draw on at times of distress and when we wish to heal. One of the aims of therapy is to understand what the resources are and how to use them in the best possible way. 

Vítejte

                 Jsem ráda, že Vás zvídavá mysl

                  zavedla na mé stránky.

        Podle mne, zvídavá mysl je hnací silou osobního růstu. A v psychoterapii je hnací silou sebepochopení, porozumění toho, proč děláme taková rozhodnutí, jaká děláme, a pochopení druhých.

Přeji si nabídnout lidem terapii, která bude protkána zvídavostí, porozuměním 

a soucitem, ne kritikou a obviňováním.

A která bude lidem cestou k pochopení jejich životního příběhu, jakož i každé myšlenky, pocitu a vzorce chování, který jejich příběh tvoří. Pochopení našeho příběhu je prvním krokem k tomu žít uvědoměle (namísto toho být hnán podvědomými pochody), a dělat optimálnější životní rozhodnutí.  Pochopení naši životní reality, a proč si vytváříme takový vztah k sobě samé/samému, k druhým, ke světu a k životu, je klíčem, který otevírá dveře k soucitu, sebepřijetí, přijetí druhých, sebeúctě a uzdravení. 

Jsem přesvědčená, že my všichni máme v sobě zdroje, ze kterých můžeme čerpat v době stresu, a které jsou prostředkem k vnitřnímu uzdravení. Jedním z úkolů terapie je pochopit, co ty zdroje jsou a jak je nejlépe využít.    

 

7B3B8438-BFEC-4D6F-8BD3-7261E1F1AB31_1_105_c.jpeg
bottom of page